مترو با کسی که اون نیست

تو چشمام زل زد گفت مواظب خودت باش، شاید بعد هفت هشت ماه یکی اینجوری بهم این جمله رو گفت

من آدم شروع دوباره نیستم، آدم فراموش کردن، گذشتن و ساختن از نو با کسی که ...


۹ ۰
اگر نتوانی خوب بنویسی، نمی توانی خوب فکر کنی. اگر نتوانی خوب فکر کنی، بقیه به جایت فکر خواهند کرد.
اسکار وایلد
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان