من آدم آهنی نیستم

بالاخره گریه کردم
روی آخرین صندلی اتوبوسی که به راننده ش گفتم پول ندارم، همه چیم جا مونده، منو ببر خونه
بعد پشت در خونه همه ناراحتیا و دعواها و نامردیای امروزو جا گذاشتم و سعی کردم با لبخند وارد شم...
:)

۹ ۰
اگر نتوانی خوب بنویسی، نمی توانی خوب فکر کنی. اگر نتوانی خوب فکر کنی، بقیه به جایت فکر خواهند کرد.
اسکار وایلد
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان