آه ای یقین گم شده

هه! با وجود اینکه کل چت ها و هرچیزی که منو برمیگردوند به گذشته رو پاک کردم، اینو گوشه موشه های کامپیوترم اتفاقی پیدا کردم. 


۶ ۲
اگر نتوانی خوب بنویسی، نمی توانی خوب فکر کنی. اگر نتوانی خوب فکر کنی، بقیه به جایت فکر خواهند کرد.
اسکار وایلد
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان